Derecha autoritaria. Sandra Russo.

Derecha autoritaria Sandra Russo Foto: Sandra Cartasso Santiago Maldonado no era mapuche, pero...